09. MARDI Report No.224 - Kajian verifikasi kehilangan lepas tuai padi disebabkan oleh jentuai

Print

MARDI Report contains information from research/findings/observation/survey etc in various disciplnes by MARDI officers.

 

MARDI Report No. 224  Kajian verifikasi kehilangan lepas tuai padi disebabkan oleh jentuai